Danh mục sản phẩm

Tụ SMD 0603

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Tụ 0603 0.1uF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 1000pF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 100nF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 100pF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 10nF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 10pF +-5% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,200,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 10pF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 15pF +-5% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,200,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 18pF +-5% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 1nF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 1uF/16V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:30,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 2200pF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 22nF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 22pF +-5% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,200,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 22pF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :