Phụ kiện cho Arduino

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Breadboard 5.4x16.5cm

..

Giá bán lẻ:55,000 vnđ
Số lượng :
Breadboard 5.5x8.8cm

..

Giá bán lẻ:35,000 vnđ
Số lượng :
Bó dây test cho breadboard (65 dây)

..

Giá bán lẻ:40,000 vnđ
Số lượng :
Bộ dây cắm cho breadboard

..

Giá bán lẻ:50,000 vnđ
Số lượng :
Cable 2xFemale 20cm (40 dây cái - cái)

..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Cable 2xMale 20cm (40 dây đực - đực)

..

Giá bán lẻ:35,000 vnđ
Số lượng :
Cable FeMale-Male 20cm (40 dây đực - cái)

..

Giá bán lẻ:30,000 vnđ
Số lượng :