Danh mục sản phẩm

Compute Module

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Raspberry Pi Compute Module 3

CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Raspberry Pi và trở thành website chính về Raspberry Pi tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Raspberry Pi - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Raspberry Pi, ... MLAB cập nhật tại website : pivietnam.com.vn  Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt hàng và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên bán hàng và bạn kỹ..

Giá bán lẻ:1,500,000 vnđ
Số lượng :
Raspberry Pi Compute Module 3 Accessory Pack Type A (no CM3)

CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Raspberry Pi và trở thành website chính về Raspberry Pi tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Raspberry Pi - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Raspberry Pi, ... MLAB cập nhật tại website : pivietnam.com.vn  Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt hàng và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên bán hàng và bạn kỹ..

Giá bán lẻ:1,850,000 vnđ
Số lượng :
Raspberry Pi Compute Module 3+ 32GB

CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Raspberry Pi và trở thành website chính về Raspberry Pi tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Raspberry Pi - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Raspberry Pi, ... MLAB cập nhật tại website : pivietnam.com.vn  Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt hàng và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên bán hàng và bạn kỹ..

Giá bán lẻ:1,950,000 vnđ
Số lượng :
Raspberry Pi Compute Module 3+ 8GB

CÁC BẠN ĐẶT SẢN PHẨM Raspberry Pi Compute Module 3+ 8GB tại pivietnam.com.vn ⇒  CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Raspberry Pi và trở thành website chính về Raspberry Pi tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - ĐẶC BIỆT tin tức cập nhật về Raspberry Pi - Bài viết kỹ thuật, Video hỗ trợ cho Raspberry Pi, ... MLAB cập nhật tại website : pi..

Giá bán lẻ:1,300,000 vnđ
Số lượng :