Danh mục sản phẩm

LED

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
LED 0805 Blue

Bán theo gói 10 con ..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :
LED 0805 Red

Bán theo gói 10 con ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
LED 0805 Yellow

Bán theo gói 10 con ..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :
LED 3mm Green

Bán theo gói 10 con ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
LED 3mm Red

Bán theo gói 10 con ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
LED 3mm Yellow

Bán theo gói 10 con ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
LED 5mm Green

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
LED 5mm Red

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
LED 5mm Yellow

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Led 7 Thanh 0.36 Inch Anode (Màu đỏ)

..

Giá bán lẻ:3,500 vnđ
Số lượng :
Led 7 Thanh 0.56Inch Anot (Màu đỏ)

..

Giá bán lẻ:2,500 vnđ
Số lượng :
Led Matrix 3mm 8*8

..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
Led7x2 - 0.56inch, Anode (màu đỏ)

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Led7x2 - 0.56inch, cathode (màu đỏ)

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Led7x3 - 0.36inch, Anode (màu đỏ)

..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :