Các loại dây

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Cáp dẹt 10

Cáp dẹt 10 sợi ..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Cáp dẹt 14

Cáp dẹt 14 sợi ..

Giá bán lẻ:7,000 vnđ
Số lượng :
Cáp dẹt 16

..

Giá bán lẻ:7,000 vnđ
Số lượng :
Cáp micro USB

..

Giá bán lẻ:15,000 vnđ
Số lượng :
Cáp Micro USB 2.0 cable 1.5M UGREEN

..

Giá bán lẻ:80,000 vnđ
Số lượng :
Cáp USB A- mini USB

..

Giá bán lẻ:15,000 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 10P/30cm

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 2P/30cm

..

Giá bán lẻ:1,500 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 3P/30cm

..

Giá bán lẻ:2,000 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 4P/30cm

..

Giá bán lẻ:2,500 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 5P/30cm

..

Giá bán lẻ:3,500 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 6P/30cm

..

Giá bán lẻ:4,000 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 7P/30cm

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 8P/30cm

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Dây cáp XH2.54 9P/30cm

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :