Danh mục sản phẩm

Tụ Phân Cực

Tụ Phân Cực

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Tụ hóa 1000uF/16V

..

Giá bán lẻ:2,500 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 1000uF/16V JWCO (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

  ф8mm x 16mm ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 1000uF/25V 

Tụ hóa 1000uF/25V    ..

Giá bán lẻ:2,500 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 1000uF/50V - JWCO

ф13mm x25mm ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 1000uF/6.3V Panasonic (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

ф8mm x 11mm   ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 100uF/16V JWCO (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

ф5mm x 11mm   ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 100uF/35V JWCO (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

ф6.3mm x 12mm   ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 100uF/50V (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

ф8mm x 12mm ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 100uF/6.3V

..

Giá bán lẻ:500 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 10uF/50V (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

Tụ hóa 10uF/50V    ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 1uF/50V - JWCO (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

ф5mm x 11mm ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 2200u/16V - JWCO (Bán 4 cái /1 đơn vị)

ф10mm x20mm ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 2200u/50V - JWCO

ф16mm x30mm ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 2200uF/25V - JWCO (Bán 4 cái /1 đơn vị)

ф13mm x 21mm ..

Giá bán lẻ:12,000 vnđ
Số lượng :
Tụ hóa 220uF/16V - JWCO (Bán 10 cái/ 1 đơn vị)

 round 6.3 x 12.0mm;   ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :