Danh mục sản phẩm

Tụ Gốm

Tụ Gốm

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Tụ gốm 101

Bán theo gói 10 con 100pF±10% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 102 (1nF)

Bán theo gói 10 con 1nF±10% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 103 (10nF)

Bán theo gói 10 con 10nF±20% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 104 (0.1uF)

Bán theo gói 10 con 100nF±20% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 10pF

Bán theo gói 10 con 10pF±20% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 15pF

Bán theo gói 10 con   ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 222 (2.2nF)

Bán theo gói 10 con 2.2nF±10% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 223 (22nF)

Bán theo gói 10 con 22nF±10% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 22pF

Bán theo gói 10 con 22pF±10% 50V Ceramic Disc Capacitor ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 33pF

Bán theo gói 10 con   ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 472 (4.7nF)

Bán theo gói 10 con   ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :
Tụ gốm 47pF

Bán theo gói 10 con   ..

Giá bán lẻ:200 vnđ
Số lượng :