SMD 0805

SMD 0805

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Tụ 0805 0.1uF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 1000pF +-10% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:400,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 100nF +-10% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:400,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 100pF +-5% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:400,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10nF +-10% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:400,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10nF / 50V(bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10pF +-5% / 50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10pF +-5% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:400,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10uF +-10%/16V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:30,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10uF +-10%/16V (bán theo cuộn)

3000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:900,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 12pF / 50V(bán 50 cái /1 đơn vị)

bán 50 cái /1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 15pF +-5% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:400,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 18pF +-5% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:400,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 1nF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 1uF +-10% / 16V  (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :