Danh mục sản phẩm

SMD 0805

SMD 0805

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
10pF/50V ±5% SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
10uF/50V ±5% SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:35,000 vnđ
Số lượng :
12pF/50V ±5%SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:30,000 vnđ
Số lượng :
1nF/50V ±5% SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 10pcs. ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
4.7uF/50V ±10%SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 50 pcs ..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 0.1uF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:30,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 1000pF +-10% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,500,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 100nF +-10% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:2,000,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 100pF +-5% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,200,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10nF +-10% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10nF / 50V(bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10pF +-5% / 50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10pF +-5% / 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,200,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10uF +-10%/16V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:35,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0805 10uF +-10%/16V (bán theo cuộn)

3000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,800,000 vnđ
Số lượng :