Danh mục sản phẩm

Tụ Điện

Tụ Điện

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
10uF/50V ±5% SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:35,000 vnđ
Số lượng :
12pF/50V ±5%SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:30,000 vnđ
Số lượng :
1nF/50V ±5% SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 10pcs. ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
4.7uF/50V ±10%SMD-0805 Capacitor

Bán theo gói 50 pcs ..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0.1uf/275V (275V104K)

..

Giá bán lẻ:1,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 0.1uF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 1000pF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 100nF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 100pF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 10nF +-10% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 10pF +-5% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,200,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 10pF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 15pF +-5% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,200,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 18pF +-5% 50V (bán theo cuộn)

4000 cái/1 cuộn ..

Giá bán lẻ:1,600,000 vnđ
Số lượng :
Tụ 0603 1nF/50V (bán 50 cái/1 đơn vị)

bán 50 cái/1 đơn vị ..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :