Danh mục sản phẩm

Các loại cầu đấu

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Cầu đấu 2 mắt 300mil

..

Giá bán lẻ:1,500 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2 mắt 9.5mm (có nắp đậy)

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-10P

..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-12P

..

Giá bán lẻ:12,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-2P

..

Giá bán lẻ:2,500 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-3P

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-4P

..

Giá bán lẻ:4,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-5P

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-6P

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu 2EDG5.08-8P

..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu KF128-2P (5.08 mm)

..

Giá bán lẻ:1,500 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu KF128-3P (5.08 mm)

..

Giá bán lẻ:2,000 vnđ
Số lượng :
Cầu đấu KF9500-2P (9.5mm)

..

Giá bán lẻ:2,500 vnđ
Số lượng :