Danh mục sản phẩm

Trở băng

Trở băng

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Trở băng 0603 x 4P 330R

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:500 vnđ
Số lượng :
Trở băng 0603 x 4P 470R

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:500 vnđ
Số lượng :
Trở băng 10K

..

Giá bán lẻ:1,500 vnđ
Số lượng :
Trở băng 10K SMD-0603*4P

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:500 vnđ
Số lượng :
Trở băng 1K SMD-0603*4P

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:500 vnđ
Số lượng :
Trở băng 4K7 SMD-0603*4P

Bán theo gói 10 pcs ..

Giá bán lẻ:500 vnđ
Số lượng :