Danh mục sản phẩm

Biến trở

Biến trở

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
 Biến trở 100K (3362P-104)

Datasheets 3362 Series     Resistance (Ohms) 100k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns Single Adjustment Type To..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 100K (3296W-104)

    Resistance (Ohms) 100k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns 25 Adjustment Type Top Adjustment Resistive Material ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 100K - EVM3ESX50B15

    ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 10K

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 10K (3296W-103)

    Resistance (Ohms) 10k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns 25 Adjustment Type Top Adjustment Resistive Material ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 10K (3362P-103)

Datasheets 3362 Series     Resistance (Ohms) 10k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns Single Adjustment Type Top..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 10K - EVM3ESX50B14

    ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 1K (3296W-102)

    Resistance (Ohms) 1k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns 25 Adjustment Type Top Adjustment Resistive Material ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 1K (3362P-102)

Datasheets 3362 Series     Resistance (Ohms) 1k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns Single Adjustment Type Top ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 1K - EVM3ESX50B13

    ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 20K

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 50K - EVM3ESX50B54

    ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 5K

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 5K (3296W-502)

Resistance (Ohms) 5k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns 25 Adjustment Type Top Adjustment Resistive Material Cermet Mounting Type ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 5K (3362P-502 )

Datasheets 3362 Series     Resistance (Ohms) 5k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns Single Adjustment Type Top ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :