Danh mục sản phẩm

Các loại Jump

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Jump cái đơn lỗ tròn (2.54mm 1x40 )

..

Giá bán lẻ:4,000 vnđ
Số lượng :
Jump cái đơn thẳng (2.54mm 1x40 )

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Jump đực đơn cao 15mm (2.54mm 1x40 )

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Jump đực đơn SMD (2.54mm 1x40)

..

Giá bán lẻ:4,000 vnđ
Số lượng :

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :