Danh mục sản phẩm

Mô hình micro:bit

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
BBC micro:bit V2

INTRODUCTION Introducing the brand-new micro: bit V2, a must-have for technology and STEM enthusiasts. Now available with improved features to the hugely successful predecessor board with over 4 million boards being sold worldwide. This powerful, pocket-sized computer will be loved by all that use it. Designed to teach kids coding and solve problems using technology. What is a mic..

Giá bán lẻ:668,000 vnđ
Số lượng :
Board mở rộng điều khiển cho micro:bit

  CÁC BẠN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM tại MICROBITVIETNAM.VN ⇒ (LINK HERE) CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Microbit và trở thành website chính về Microbit tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Microbit - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Microbit, ... MLAB cập nhật tại website : microbitvietnam.vn  Quý khách hàng hoàn t..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Maqueen micro:bit Robot

CÁC BẠN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM tại MICROBITVIETNAM.VN ⇒ (LINK HERE) CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Microbit và trở thành website chính về Microbit tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Microbit - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Microbit, ... MLAB cập nhật tại website : microbitvietnam.vn  Quý khách hàng hoàn toàn có thể ..

Giá bán lẻ:998,000 vnđ
Số lượng :
Micro:bit Go V2

INTRODUCTION Introducing the brand-new micro: bit V2, a must-have for technology and STEM enthusiasts. Now available with improved features to the hugely successful predecessor board with over 4 million boards being sold worldwide. This powerful, pocket-sized computer will be loved by all that use it. Designed to teach kids coding and solve problems using technology. What is a mic..

Giá bán lẻ:768,000 vnđ
Số lượng :
Piano mini cho Micro:bit

CÁC BẠN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM tại MICROBITVIETNAM.VN ⇒ (LINK HERE) CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Microbit và trở thành website chính về Microbit tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Microbit - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Microbit, ... MLAB cập nhật tại website : microbitvietnam.vn  Quý khách hàng hoàn toàn có thể ..

Giá bán lẻ:380,000 vnđ
Số lượng :