Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ mua hàng

Mobile: 02436.231.170

Ms Huyền - Kinh doanh

Mobile: 0984.058.846

Tư vấn kỹ thuật Raspberry Pi

Mobile: 0862.628.846

Tư vấn kỹ thuật Module khác

Mobile: 0862.998.846

Module Relay 5VDC x 4

Module Relay 5VDC x 4
Module Relay 5VDC x 4 Module Relay 5VDC x 4
Nhà sản xuất: MLAB
Mã hàng: Module Relay 5VDC x 4
Trạng thái: Còn hàng
Giá: 160,000 vnđ
Số lượng:  
   - Hoặc -   

 

CÁC BẠN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM tại pivietnam.com.vn ⇒ (LINK HERE)

CHÚ Ý : Từ 2019 MLAB có thêm một website cho riêng Raspberry Pi và trở thành website chính về Raspberry Pi tại MLAB, các thông tin về sản phẩm - tin tức cập nhật về Raspberry Pi - Bài viết kỹ thuật hỗ trợ cho Raspberry Pi, ... MLAB cập nhật tại website : pivietnam.com.vn 

Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt hàng và nhận sự hỗ trợ của các nhân viên bán hàng và bạn kỹ thuật viên tại MLAB qua website này!!!

MLAB trân trọng thông báo tới quý khách hàng!!! 

 

Module Relay 5VDC x 4

- Ứng dụng đóng cắt thiết bị điện ( Từ 1 tới 4 thiết bị cùng lúc).

- Module sử dụng 4 Relay 5VDC để đóng cắt 4 đầu ra tải với công suất lên tới 220VAC/5A với tải trở và 220V/1A với tải cảm

- Tín hiệu điều khiển để đóng relay ở mức cao  từ 3VDC-12VDC.

- Module đã có phần bảo vệ chống cắm ngược nguồn

- Dễ dàng kết nối với các mạch điều khiển

- Sản phẩm được bảo hành 1 năm

Sử dụng các chân của Module Relay:

+/  DK : chân điều khiển đóng cắt relay. Relay đóng khi DK ở mức cao (3VDC-12VDC) và ngắt khi DK ở mức thấp (0VDC) 

+/ VCC, GND: là 2 chân cấp nguồn cho cuộn hút relay. GND: 0VDC, VCC: 5VDC  

Tham khảo sử dụng Arduino và LCD Keypad Shield điều khiển Module 4 Relay:

Sử dụng phím trên LCD Keypad Shield để điều khiển đóng cắt của relay, cụ thể :

Phím  SELECT LEFT UP DOWN RIGHT RST
On/Off  Cả 4 relay Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4 Reset

Code chương trình tham khảo:

#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);           //  Chon chan su dung cho LCD 
int k1 = 0;
int adc_key_in  = 0;
byte i1,i2,i3,i4,i5,j1 = 0;  // Dat gia tri cac bien dem
 
#define btnRIGHT  0
#define btnUP     1
#define btnDOWN   2   
#define btnLEFT   3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE   5      
const int L1 = 2;
const int L2 = 3;
const int L3 = 11;
const int L4 = 12;       // Cac chan su dung tren tren Arduino
 
int read_LCD_buttons(){               // Ham doc 
    adc_key_in = analogRead(0);       // Doc gia tri từ cảm bien 
       
    if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;  
    if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;  
    if (adc_key_in < 250)  return btnUP; 
    if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN; 
    if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT; 
    if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;    } // voi cac gia tri cua nut bam tuong ung voi dau vao cua adc_key_in tra loi                     
void setup(){
  pinMode(L1,OUTPUT);
    pinMode(L2,OUTPUT);
      pinMode(L3,OUTPUT);
        pinMode(L4,OUTPUT);       // Dat bien dau ra
    lcd.begin(16,2);        }       // Khoi dong thu vien   
void loop(){     
   lcd.setCursor(0,0);            // Lenh cat dat vi tri su dung tren man hinh LCD
   lcd.print("Mlab Relay x4");
   lcd.setCursor(0,1);             // Chuyen in ra man hinh xuong hang 2
   lcd.print("ON:");
if (j1==0) {k1 = read_LCD_buttons(); }    // Gan gia tri buttom cho bien trung gian               
if (k1 == btnLEFT)    // Kiem tra co phai bam phim LEFT
              {
          delay(10);  // Tre 10ms 
          k1 = read_LCD_buttons();   // Kiem tra lai phim bam co phai la LEFT khong
              if (k1 == btnLEFT ){j1 = 1 ; }  // Dua co len 1
                                   else { 
                  if (j1 == 1)
                      { 
                              if (i1 == 0) {i1= 1;} else {i1 = 0 ;}   // Dao gia tri trang thai cua relay 1
                              digitalWrite(L1, i1 );
                              lcd.setCursor(3,1);
                              if (i1 == 1) {lcd.print("1");}else{lcd.print(" ");}    // in ra man hinh trang thai relay 1
                              j1 = 0;       // Dua co xuong 0
                      }}} 
if (k1 == btnUP)          // Kiem tra co phai bam phim UP
              {
          delay(10);
          k1 = read_LCD_buttons();      // Kiem tra lai phim bam co phai la UP khong
              if (k1 == btnUP ){j1 = 1 ;  }    // Dua co len 1
                                   else { 
                  if (j1 == 1)
                      { 
                              if (i2 == 0) {i2= 1;} else {i2 = 0 ;}      // Dao gia tri trang thai cua relay 2
                              digitalWrite(L2, i2 );
                              lcd.setCursor(5,1);
                              if (i2 == 1){lcd.print("2");}else{lcd.print(" ");}      // in ra man hinh trang thai relay 2
                              j1 = 0;       // Dua co xuong 0
                      }}}          
if (k1 == btnDOWN)        // Kiem tra co phai bam phim DOWN
              {
          delay(10);
          k1 = read_LCD_buttons();        // Kiem tra lai phim bam co phai la DOWN khong
              if (k1 == btnDOWN ) {j1 = 1 ; }      // Dua co len 1
                                   else { 
                  if (j1 == 1)
                      { 
                              if (i3 == 0) {i3= 1;} else {i3 = 0 ;}       // Dao gia tri trang thai cua relay 3
                              digitalWrite(L3, i3 );
                              lcd.setCursor(7,1);
                              if (i3 == 1){lcd.print("3");}else{lcd.print(" ");}      // in ra man hinh trang thai relay 3
                              j1 = 0;      // Dua co xuong 0
                      }}} 
   if (k1 == btnRIGHT)        // Kiem tra co phai bam phim RIGHT
              {
          delay(10);
          k1 = read_LCD_buttons();  // Kiem tra lai phim bam co phai la RIGHT khong
              if (k1 == btnRIGHT)   { j1 = 1 ;  }        // Dua co len 1
                                   else { 
                  if (j1 == 1)
                      { 
                              if (i4 == 0) {i4= 1;} else {i4 = 0 ;}         // Dao gia tri trang thai cua relay 4
                              digitalWrite(L4, i4 );
                              lcd.setCursor(9,1);
                              if(i4==1){lcd.print("4");} else {lcd.print(" ");}     // in ra man hinh trang thai relay 4
                              j1 = 0;        // Dua co xuong 0
                      }}} 
if (k1 == btnSELECT)          // Kiem tra co phai bam phim SELECT
              {
          delay(10);
          k1 = read_LCD_buttons();  // Kiem tra lai phim bam co phai la SELECT khong
              if (k1 == btnSELECT )  {j1 = 1 ;  }        // Dua co len 1
                                    else { 
                  if (j1 == 1)
                      { 
                              if (i5 == 0) {i5= 1;} else {i5 = 0 ;}         // Dao gia tri trang thai cua 4 relay 
                              digitalWrite(L1, i5 );   digitalWrite(L2, i5 );
                              digitalWrite(L3, i5 );   digitalWrite(L4, i5 );
                              lcd.setCursor(3,1);
                             if (i5 == 1 ) {lcd.print("1 2 3 4");}else {lcd.print("          ");}     // in ra man hinh trang thai 4 relay 
                             j1 = 0;        // Dua co xuong 0
                      }}}                                      
 }
 

 

 

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Xấu           Tốt

Nhập mã bảo vệ: