Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer và OrCad

I. Hướng dẫn xuất Gerber từ Altium Designer

1. Đặt tọa độ 0 cho mạch:2. Xuất Gerber: File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files

Lựa chọn như trong ảnh
Chọn OK là xong

2. Xuất file khoan (Drill): File -> Fabrication Outputs -> NC Drill File (Lựa chọn như trong hình)


OK là xong.

4. Bạn copy toàn bộ các file trong thư mục [Project Outputs for ...] (bao gồm cả file .txt - file khoan) gởi cho nhà sản xuất PCB


II. Hướng dẫn xuất Gerber từ Orcad
1. Đặt tọa độ 0


Click here to enlarge
Click here to enlarge

2. Cấu hình xuất Gerber: Options -> Post Process Settings


Click here to enlarge

Chọn lớp cần xuất, nhấn Properties, cho phép xuất


Click here to enlarge
Click here to enlarge

3. Xuất Gerber Auto -> Run Post Processor


Click here to enlarge

4. Copy tất cả các file xuất ra + thruhole.tap để gởi cho nhà sản xuất PCB

(Theo nguồn: http://www.dientuvietnam.net)

Chúc các bạn thành công!

Hướng dẫn - Chuyển đổi thư viện linh kiện của TI sang thư viện của Altium
 
Hướng dẫn - Tổng hợp các phím tắt trong Altium Designer
 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: