Bài 8 : Lập trình giao diện với PyQt5 cho RaspberryPi - Phần 2

Qua Phần 2 này các bạn nắm được các bước tạo được một giao diện người dùng đơn giản với PyQt5, tạo một số chức năng cho giao diện và thực hiện khởi động nó cùng hệ điều hành Raspbian trên Raspberry Pi. 

 

1. Thiết kế giao diện người dùng 


1.1. Sử dụng Qt Designer để tạo giao diện người dùng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Sử dụng module pyuic5 chuyển file .ui sang file .py

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong bài hướng dẫn này, ở mục 1.1 mình có thiết kế một giao diện và đặt tên nó là : MlabDemo.ui

+ Trong Linux : 

Bật Terminar, dùng command line : $ cd   tìm tới thư mục đã lưu file MlabDemo.ui của giao diện đã thiết kế.

$ pyuic5 MlabDemo.ui > MlabDemo.py

+ Trong Window : 

Bật Windows PowerShell , dùng command line : $ cd    tìm tới thư mục đã lưu file MlabDemo.ui của giao diện đã thiết kế.

$ pyuic5 MlabDemo.ui > MlabDemo.py

==> Sau khi thực hiện bước 2 thì tới đây mình đã có 1 file source code python : MlabDemo.py cho giao diện đã thiết kế, tiếp theo mình sẽ sử dụng file MlabDemo.py này cho việc lập trình chức năng cho giao diện người dùng cần thiết kế. 

 

1.3. Thực hiện lập trình tạo các chức năng của giao diện 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ File Python header : MlabDemo.py

Các bạn xem nội dung của file theo đường link sau : MlabDemo.py

+ File chương trình chính : mainMlabDemo.py

Các bạn xem nội dung của file theo đường link sau : mainMlabDemo.py

 

2. Cài đặt để giao diện thiết kế khởi động cùng hệ điều hành Raspbian


Bước 1 : Chuẩn bị folder với các file cần thiết

Các file cần thiết cho giao diện thực hiện là : MlabDemo.py, mainMlabDemo.py , mlab2.ico

Để tạo được file mlab2.ico , các bạn làm như sau :

+ Download một hình anhr mà các bạn muốn làm icon cho giao diện : ví dụ mình lựa chọn một hình ảnh và đặt tên mlab2.png

+ Bật Terminar và dùng lệnh $ cd mở thư mục chứa file mlab2.png trên , và chạy câu lệnh sau :

$ convert  mlab2.png   mlab2.ico  # các bạn có thể lựa chọn kích thước tùy chỉnh cho icon sau khi convert (tìm hiểu thêm).

Bước 2 : Cài đặt cho Raspberry Pi

+ Bật Terminal

+ Chạy Command line : $ sudo nano /etc/profile

+ Đưa con trỏ tới vị trí dưới dòng cuối cùng, thêm dòng sau : 

$ sudo  python3  /home/pi/03_PyQt5/mainMlabDemo.py

/home/pi/03_PyQt5/mainMlabDemo.py  --- đường dẫn tới script mainMlabDemo.py và các file cần thiết. 

 

+ Khởi động lại Raspberry Pi : $ sudo reboot

 

Kết quả đạt được : 

 

__________________________________   MLab chúc các bạn học tập vui vẻ!!! _______________________________________________

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: