DFROBOT

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Bluno Mega 2560 - Arduino Mega 2560 with Bluetooth 4.0
Bluno Mega 2560 được MLAB nhập khẩu chính hãng từ DFRobot Giới thiệu Bluno Mega 2560..
710,000 vnđ
Bluno Uno R3 - Arduino Uno R3 with Bluetooth 4.0
Bluno Uno R3 được MLAB nhập khẩu chính hãng từ DFRobot Giới thiệu Bluno Uno R3 thừa ..
610,000 vnđ
Board mở rộng cho Arduino Mega 2560
Board mở rộng cho Arduino Mega được MLAB nhập khẩu chính hãng từ DFRobot Tạm biệt những ..
250,000 vnđ
Board mở rộng IO cho LattePanda
GIỚI THIỆU CHUNG Đây là board mở rộng IO thiết kế cho LattePanda, thiết kế các chân GPIO trên..
250,000 vnđ
Cảm Biến chuyển động PIR
Các bạn có thể tham khảo sử dụng module với Raspberry Pi hoặc Kit BBC Microbi tại đây:  ..
150,000 vnđ
Cảm biến mức chất lỏng không tiếp xúc
Các bạn có thể tham khảo sử dụng module với Raspberry Pi hoặc Kit BBC Microbi tại đây:  ..
280,000 vnđ
Cảm biến mức chất lỏng sử dụng quang học
Các bạn có thể tham khảo sử dụng module với Raspberry Pi hoặc Kit BBC Microbi tại đây:  ..
245,000 vnđ
Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm SHT20
Các bạn có thể tham khảo sử dụng module với Raspberry Pi hoặc Kit BBC Microbi tại đây:  ..
650,000 vnđ
Cảm biến siêu âm chống nước (Ver2.0 -  Maximum 6m)
Waterproof Ultrasonic Sensor with Separate Probe Ver2.0 Giới thiệu ch..
530,000 vnđ
Cảm biến TDS đo tổng chất rắn hòa tan
Cảm biến TDS đo tổng chất rắn hòa tan được MLAB nhập khẩu chính hãng từ DFRobot Giới thi..
340,000 vnđ
Cảm biến ánh sáng với đầu ra tương tự
Các bạn có thể tham khảo sử dụng module với Raspberry Pi hoặc Kit BBC Microbi tại đây:  ..
90,000 vnđ
Cảm biến đo dòng xoay chiều không tiếp xúc
Gravity: Analog AC Current Sensor Giới thiệu Khi muốn đo dòng điện xoay chiều, với m..
550,000 vnđ
Cảm biến đo nhiệt độ DS18B20 waterproof
Cảm biến đo nhiệt độ DS18B20 waterproof được MLAB nhập khẩu chính hãng từ DFRobot Giới t..
240,000 vnđ
Cảm biến đo pH
Cảm biến đo pH – Gravity: Analog pH Sensor được MLAB nhập khẩu chính hãng từ DFRobot Gravity:..
1,550,000 vnđ
Cảm biến đo độ đục chất lỏng
Các bạn có thể tham khảo sử dụng module với Raspberry Pi hoặc Kit BBC Microbi tại đây:  ..
350,000 vnđ