Raspberry Pi : Hướng dẫn tìm IP của Raspberry Pi trong mạng Internet và cấu hình IP tĩnh cho Raspberry Pi

Qua bài viết này các bạn sẽ biết cách tìm IP của Raspberry Pi , cấu hình IP tĩnh cho Raspberry Pi trong những trường hợp cần thiết.

Biết thêm một số kiến thức về mạng Internet và sử dụng chúng.

 

1. Tìm hiểu sơ lược về IP và giao thức cấp phát IP


1.1. IP

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP là một giao thức thuộc tầng mạng trong mô hình OSI, được đưa ra nhằm mục đích cung cấp khả năng kết nối các mạng con thành liên mạng để truyền dữ liệu. Địa chỉ IP được dùng để định danh cho các host và mạng.

Có 2 phiên bản IP : IPv4 – 32bit và IPv6 – 128bit. Trong bài viết này mình sử dụng IPv4 – 32bit trong các cấu hình.

 

1.2. DHCP Protocol

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giao thức cấu hình host động DHCP là một giao thức hoạt động trên lớp ứng dụng trong mô hình OSI, sử dụng giao thức UDP làm giao thức vận chuyển của nó, làm việc theo chế độ Client-Server.  Client gửi thông điệp cho Server trên port 67, Server gửi thông điệp cho Client trên port 68.

Một DHCP có thể phục vụ nhiều subnet mask khác nhau.

DHCP có 3 cơ chế dùng để cấp phát một địa chỉ IP cho Client :

+ Cấp phát động : DHCP tự động chọn một địa chỉ IP trong dải địa chỉ được cấu hình và cấp địa chỉ IP cố định, không thay đổi cho một Client.

+ Cấp phát cố định : địa chỉ IP của một client do người quản trị mạng quyết định. DHCP chỉ truyền địa chỉ này cho Client đó.

+ Cấp phát động : DHCP cấp phát và thu hồi lại một địa chỉ IP của Client theo một khoảng thời gian giới hạn.

Một cấu hình IP cơ bản bao gồm 4 thông tin sau :

+ Địa chỉ IP

+ Địa chỉ Gateway

+ Subnet mask

+ Địa chỉ DNS Server

DHCP Server và DHCP Client có thể ở trong cùng một mạng nội bộ hoặc không nằm trong cùng một mạng nội bộ và ngăn cách nhau bởi Router (địa chỉ của Router này chính là địa chỉ Gateway cho DHCP Client sau khi Client lấy được địa chỉ IP). Địa chỉ IP mà host được cấp sẽ là một địa chỉ IP còn trống thuộc dải IP của Router, đây là một địa chỉ được cấp phát động và có thể thay đổi sau một khoảng thời gian , hoặc trong lần vào mạng khác của host.

 

2. Hướng dẫn tìm IP của Raspberry Pi trong mạng Internet


Đặt vấn đề : Việc sử dụng việc tìm địa chỉ IP của Raspberry Pi là một công việc cần thiết, bởi vì địa chỉ IP tìm được sẽ có ý nghĩa trong nhiều công việc. Ví dụ : Khi bạn mang Raspberry Pi tới một nơi không đủ điều kiện về thiết bị giúp Pi kết nối được với màn hình có cổng HDMI, hoặc ko có bàn phím và chuột ngoài để thực hiện kết nối với Pi. Khi ấy bạn vẫn muốn sử dụng Raspberry Pi, cách giải quyết là bạn có thể sử dụng các dịch vụ mạng để thông qua địa chỉ IP của Raspberry Pi và có thể làm việc với Raspberry Pi.

Các bạn có thể tìm hiểu việc sử dụng :

+ Phần mềm Advanced IP Scanner

+ Sử dụng NMAP Command với máy tính sử dụng Linux.

Với 2 công cụ trên các bạn có thể tìm ra được địa chỉ IP của Pi, tuy nhiên trong bài viết này mình giới thiệu với các bạn một phương pháp vận dụng việc tìm hiểu các kiến thức về mạng Internet đã tìm hiểu qua ở mục 1 - Tìm hiểu sơ lược về IP và cơ chế cấp phát IP. Với cách này các bạn có thể sử dụng trên các máy tính có sử dụng hệ điều hành khác nhau.

Sử dụng địa chỉ của Router trả về (địa chỉ của Router này chính là địa chỉ Gateway cho DHCP Client sau khi Client lấy được địa chỉ IP), đây là một địa chỉ tĩnh, chúng ta có thể truy cập vào địa chỉ này để có thể xem thông tin các IP đã được cấp phát trong dải địa chỉ của Router, và từ đó tìm ra địa chỉ của Raspberry Pi.

Các thao tác thực hiện tiến hành như sau :

+ Bước 1 : Kết nối PC của bạn và Raspberry Pi vào chung một mạng LAN. Làm sao để biết được điều này , bạn chỉ cần thực hiện cho chúng cùng kết nối dây tới 1 switch , 1 Router, hoặc chung một mạng WiFi.

+ Bước 2 : Tìm IP tĩnh của Router

-Vào giao diện Command line (CMD) trong window, gõ lệnh ipconfig

Kết quả trả về trên màn hình như trên. Và địa chỉ IP tĩnh cần tìm của Router là :

Default Gateway   :  192.168.9.1

+ Trong máy tính Linux : vào giao diện Terminar , gõ ifconfig và thực hiện tìm thông tin tương tự như trên.

+ Bước 3 : Truy cập vào địa chỉ của Router

+ Trên trình duyệt Web, các bạn gõ địa chỉ Default Gateway   :  192.168.9.1 đã tìm được ở bước 2; thực hiện đăng nhập. Router của mình là HUAWEI – HG8045A, mình tra trên google thì tìm được :

Account : root

Password : admin

+  Sau khi đăng nhập thành công, mình có được giao diện như sau :

Mình tìm vào >> DHCP Information (hoặc DHCP Clients) và tìm thấy địa chỉ IP của máy tính của mình và IP của Raspberry Pi.

 

3. Cấu hình IP tĩnh cho Raspberry Pi


Đặt vấn đề : Trong trường hợp bạn muốn sử dụng Raspberry Pi của mình với một IP tĩnh (nghĩa là địa chỉ IP không còn bị thay đổi sau một khoảng thời gian, hoặc thay đổi sau khi thực hiện lần kết nối mạng khác của Pi) trong một mạng LAN, khi ấy bạn cần thực hiện như thế nào ?

Để thực hiện cấu hình IP tĩnh cho Raspberry Pi trong mạng LAN mà bạn đang dùng (vì khi sang một mạng LAN khác thì địa chỉ Router của mạng LAN đó là khác, khi ấy các thông số cài đặt cho IP tĩnh của bạn không có tác dụng, và DHCP Server qua Router của mạng LAN mới này vẫn cấp phát địa chỉ IP cho Raspberry Pi của bạn – địa chỉ IP này nằm trong vùng địa chỉ của Router trong mạng LAN mới, tuy nhiên bạn không thể sử dụng được địa chỉ IP này để truy cập vào Pi thông qua các dịch vụ sử dụng IP. Khi đó bạn phải kết nối Pi với màn hình và thực hiện cài đặt lại các thông số như ở màn hình trong bước 3 dưới đây.) quá trình thực hiện như sau :

 

Bước 1 : Kết nối Raspberry Pi

+ Các bạn có thể kết nối với giao diện điều khiển của Raspberry Pi thông qua Putty, hoặc trực tiếp bằng việc kết nối Pi với màn hình HDMI, bàn phím và chuột ngoài.

 

Bước 2 : Thực hiện xem một số thông tin cơ bản về mạng LAN hiện tại mà Pi đang làm việc

Trong giao diện command line của Pi , thực hiện gõ lệnh :

$ ifconfig


$ netstat  -nr

 

Các thông tin cần chú ý cho việc cấu hình IP :

+ inet addr            :               192.168.9.24

+ Bcast                 :               192.168.9.255

+ Mask                  :               255.255.255.0

+ Destination        :               192.168.9.0

+ Gateway            :               192.168.9.1

Bước 3 : Trong giao diện command line của Pi , thực hiện gõ lệnh :

$ sudo nano /etc/network/interfaces

# lệnh này giúp mở file configuration cho network setting bằng nano text editor

 

Giao diện hiện ra như sau :

 

Bước 4 : Thay đổi các thông số cấu hình IP

+ Dòng “inface  eth0  inet dhcp ” chỉ ra rằng mạng ethernet – eth0 đang sử dụng dhcp  - ip cấp phát động.

Cần thực hiện thay : dhcp   --->  static

+ Ở bước 2 mình đã ghi lại một số thông tin chú ý cho việc cài đặt IP, tới đây mình sẽ copy chúng xuống để dễ quan sát :

- inet addr          :               192.168.9.24

- Bcast               :               192.168.9.255

- Mask                :               255.255.255.0

- Destination      :               192.168.9.0

- Gateway          :               192.168.9.1

+ Cần thực hiện thêm các dòng thông số sau bên dưới dòng “inface  eth0  inet static

address  192.168.9.24                   # tham chiếu tới  inet addr, sử dụng địa chỉ này vì chắc chắn nó rỗi.

netmask 255.255.255.0                  # tham chiếu tới Mask

network 192.168.9.0                       # tham chiếu tới Destination

broadcast 192.168.9.255                # tham chiếu tới Bcast

gateway 192.168.9.1                       # tham chiếu tới Gateway

 

 

+ Nhấn Ctrl  +  X : Exit  >> Nhấn Y : Yes >> Nhấn Enter về màn hình Command line

 

Bước 5 : Khởi động lại Raspberry Pi : $ sudo reboot

 

Bước 6 : Kiểm tra kết quả

+ $ ifconfig

 

+ $ cat  /etc/network/interfaces

 

Như vậy có thể thấy việc cấu hình đã thành công khi địa chỉ IP trong cấu hình và IP làm việc của Raspberry Pi là giống nhau.

 

____________ MLAB kính chúc các bạn học tập vui vẻ!!! Xin đón nhận mọi sự chia sẻ, đóng góp của các bạn!!!_________________________

 

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: