Mạch ứng dụng: Đầu vào cách ly dùng Optocoupler

Đây là một mạch ứng dụng: đọc tín hiệu đầu vào sử dụng IC cách ly, được ứng dụng khá nhiều trong thực tế

Mô tả:

- Khi khóa (Switch) đóng,

  Vin = 5V lúc này Led phát sẽ sáng

  Photo transistor sẽ nhận được ánh sáng, cực C - E của Photo transistor được nối** với nhau,

  Vout = 0V (Gnd)

- Khi khóa (Switch) mở,

  Không có năng lượng cấp cho Led, Led không sáng, cực C - E của Photo transistor không được nối** với nhau,

  Vout được nối với trở 10K, được kéo lên Vcc

** Các bạn có thể xem cụ thể đặc tính của Transistor để hiểu rõ hơn

 

Phạm Xuân Lập - MLAB

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: