Hướng dẫn sử dụng Module cảm biến từ (Hall Sensor)

                 

Ứng dụng:
Đo tốc độ động cơ.
Phát hiện vị trí đối tượng.
Ứng dụng trong ô tô thông minh.
Xây dựng các khối điện tử,vv…
Thông số kỹ thuật:
Cảm biến sử dụng: 49E Hall sensor.
Điện áp vào: 2,3V- 5,3V.
Kích thước :29,2mm*11,2mm.
Nguyên lý hoạt động:
Chip cảm biến 49E Hall là 1 cảm biến phổ cập tuyến tính quy mô nhỏ và mức điện áp đầu ra tỉ lệ với cường độ từ trường áp dụng cho đầu nhạy cảm của nó,đối với từ trường bằng 0 thì điện áp đầu ra của nó bằng một nữa điện áp cung cấp cho nó.
Cảm biến sẽ bật khi ta đặt nó lại gần 1 nam châm  và tắt nếu để nó xa nam châm,ngoài ra bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi ở đầu ra theo từng khoảng cách với nam châm.
Chân module:
1_DOUT:Digital output.
2_AOUT: Analog output.
3_VCC : 2,3V – 5,3V.
4_GND : nối đất.      
Nối chân với ARDUINO
Ứng dụng minh họa: Thiết bị cảnh báo khi gần từ trường hiển thị trên LCD.
Chuẩn bị phần cứng
- 1 Arduino Uno R3.
- 1 LCD 1206 Keypad Shield.
- 1 Module cảm biến từ.
- Dây kết nối.
Bạn có thể  xem hình sau đây
 
- Cắm dây USB 5V vào Arduino. Như vậy ta đã chuẩn bị xong phần cứng.
Phần lập trình , các bạn mở Arduino IDE lên và copy đoạn code dưới vào.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);     // cau hinh chan lcd
 
int hall_din=2;               // Dout ket noi voi pin 2
int hall_ain=A1;              // Aout ket noi voi A1
int ad_value;
void setup()
{
  pinMode(hall_din,INPUT);      // cau hinh input
  pinMode(hall_ain,INPUT);      // cau hinh input
  lcd.begin(16, 2); // lcd 16x2
  Serial.begin(9600); // ket noi UART, baudrate 9600
}
void loop()
{
  ad_value=analogRead(hall_ain);                            // doc gia tri ADC
  if(digitalRead(hall_din)==LOW)                                // so sanh tin hieu, neu LOW bao gan tu
  { //truong
    Serial.println("Near field");
    Serial.println(ad_value);
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Gan tu truong");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(ad_value);
  }
  else                                                                       // nguoc lai bao xa tu truong
  {
    Serial.println("Far field");
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Xa tu truong");
  }
  delay(500);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("               ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("               ");
}
 
Các bạn có thể tham khảo mua hàng tại đây

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: