Hướng dẫn sử dụng Module cảm biến lửa (Flame Sensor)

Ứng dụng

-         Báo cháy.

-         Robot chữa cháy.

-         Chuông báo cháy.

Giới thiệu Module

-         Nguồn: 3.3V ~ 5.3V.

-         Nhiệt độ hoạt động: -25℃ ~ 85℃.

-         Kích thước: 27.3mm * 15.4mm.

Sơ đồ chân

Sơ đồ kết nối với Adruno.

-         Chân Vcc :  kết nối nguôn 3.3V ~ 5.3V.

-         Chân GND :  đất chung.

-         Chân Aout: Analog output.

-         Chân Dout: Digital output.

Nguyên lí hoạt động

Khi modunle hoạt động các chân tín hiệu sẽ báo tín hiệu về thiết bị điều khiển.  Lúc đó tín hiệu chân Dout:

+ Tín hiệu mức cao là không có lửa.

+ Tín hiệu thấp là có lửa.

-         Aout cho ra tín hiệu tương tự.

-         Các cảm biến ngọn lửa được thiết kế để chỉ phát hiện đám cháy, nhưng nó không phải là chống cháy. Khi sử dụng nó, hãy giữ một khoảng cách an toàn tránh hư hỏng.

Ứng dụng: Thiết bị cảnh báo cháy .

Chuẩn bị phần cứng

-         1 Arduino Uno R3.

-         1 Module cảm biến lửa.

-         Phụ kiện: loa, đèn, trở, dây kết nối...

Bạn có thể  xem hình sau đây

 

-  Cắm dây USB 5V vào Arduino. Như vậy ta đã chuẩn bị xong phần cứng.

Phần lập trình , các bạn mở Arduino IDE lên và copy đoạn code dưới vào.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int warnPin = 10;                   // loa,den ket noi Pin 10
int button=2;                           // button ket noi Pin 2
int flame_din=9;                    // Dout ket noi Pin 9
int flame_ain=A0;                 // Aout ket noi Pin A0
int ad_value;                          // bien luu gia tri adc
int button_value;                   // bien luu trang thai button
void setup() {
  pinMode(flame_din,INPUT);             // set Input  
  pinMode(flame_ain,INPUT);             // set Input 
  pinMode(warnPin,OUTPUT);            // set Output
  pinMode(button,INPUT);                    // set Input
  Serial.begin(9600);                             // ket noi UART, baud = 9600
}
 
void loop() {
  ad_value=analogRead(flame_ain);              // doc gia tri adc
  if(digitalRead(flame_din)==LOW)                  // so sanh vs LOW, neu = thong bao co lua, den va loa bat
  {
    Serial.println("CO LUA");
    Serial.println(ad_value);
    digitalWrite(warnPin,HIGH);
  }
  button_value = digitalRead(button);                 // doc trang thai button
  if(button_value==HIGH)                                      // nhan button
  { 
    while(button_value == HIGH)                           // doi phim nha
    {  
      button_value = digitalRead(button);
    }
    digitalWrite(warnPin,LOW);                               // tat loa va den
    Serial.println("BINH THUONG");                       // thong bao binh thuong
  }
}
https://www.youtube.com/watch?v=89R_jh7ZKUk

Các bạn có thể tham khảo mua hàng tại đây.

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: