Hướng dẫn sử dụng Module cảm biến khí Gas (MQ5 - Gas Sensor )

Ứng dụng
Gần đây hiện tượng cháy nổ xảy ra rất nhiều nơi vì vậy sự cần thiết của module cảm biến khí gas là vô cùng cần thiết. Các ứng dụng của nó trong đời sống như là máy phát hiện rò rỉ khí Gas, cảnh báo cháy nổ do khí Gas.v.v..
Đặc tính sản phẩm
- Nguồn cung cấp:  2.5 V ~ 5V.
- Tích hợp MQ –5 gas Sensor.
- Kích thước : 40mm * 21mm.
- Led báo hiệu.
Sơ đồ kết nối chân
Sơ đồ kết nối
- Chân DOUT : digital output.
- Chân AOUT : analog output.
- Chân GND: đất chung.
- Chân VCC: kết nối nguồn 2.5 V ~ 5V.
Nguyên lí hoạt động
Khi cảm biến hoạt động nó sẽ truyền tín hiệu từ các chân DOUT và AOUT của mình về vi điều khiển.
- Tín hiệu DOUT:
+ Tín hiệu thấp : có khí gas.
+ Tín hiệu cao : không có khí gas.
- Tín hiệu AOUT: cho tín hiệu tương tự.
Và khi có khí gas 2 đèn LED trên module sẽ phát sáng.
 
Ứng dụng minh họa: Thiết bị cảnh báo khi có khí Gas.
Chuẩn bị phần cứng
- 1 Arduino Uno R3.
- 1 Module khí Gas (MQ – 5 Gas Sensor).
- Phụ kiện: loa, đèn led, trở, dây kết nối...
Bạn có thể  xem hình sau đây
 
 
- Cắm dây USB 5V vào Arduino. Như vậy ta đã chuẩn bị xong phần cứng.
Phần lập trình , các bạn mở Arduino IDE lên và copy đoạn code dưới vào.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
int warnPin = 10;                 // loa,den ket noi Pin 10
int button=2;                         // button ket noi Pin 2
int gas_din=9;                      // Dout ket noi Pin 9
int gas_ain=A0;                   // Aout ket noi Pin A0
int ad_value;                        // bien luu gia tri adc
int button_value;                 // bien luu trang thai button
void setup() {
  pinMode(gas_din,INPUT);            // set Input  
  pinMode(gas_ain,INPUT);            // set Input 
  pinMode(warnPin,OUTPUT);        // set Output
  pinMode(button,INPUT);                // set Input
  Serial.begin(9600);                         // ket noi UART, baud = 9600
}
 
void loop() {
  ad_value=analogRead(gas_ain);          // doc gia tri adc
  if(digitalRead(gas_din)==LOW)              // so sanh vs LOW, neu = thong bao co gas, den va loa bat
  {
    Serial.println("CO GAS");
    Serial.println(ad_value);
    digitalWrite(warnPin,HIGH);
  }
  button_value = digitalRead(button);           // doc trang thai button
  if(button_value==HIGH)                                // nhan button
  { 
    while(button_value == HIGH)                     // doi phim nha
    { 
      button_value = digitalRead(button);
    }
    digitalWrite(warnPin,LOW);                         // tat loa va den
    Serial.println("BINH THUONG");                 // thong bao binh thuong
  }
}
 
https://www.youtube.com/watch?v=2b4UrOBfL0Y
Các bạn có thể tham khảo mua hàng tại đây.
 
 

 

Hướng dẫn sử dụng module cảm biến gia tốc góc - MPU9255
 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: