Hướng dẫn sử dụng Module Sim5320E GSM/3G/GPS

Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn sử dụng Module Sim5320E.

Module Sim5320 tích hợp 3G và GPS, hướng tới ứng dụng truyền tải dữ liệu tốc độ cao, 

Phần cứng các bạn cần chuẩn bị

 1 nguồn 12V/1A

 http://mlab.vn/1272384-adapter-dc-12v-1a.html

 1 Module Sim5320E 

 http://mlab.vn/1098304-module-sim5320e-evb-gsm-3g-gps.html

 1 Module USB To TTL PL2303TA

 http://mlab.vn/585225-module-usb-to-uart-pl2303-ta.html

Các bạn kết nối như trong hình

 

Các lệnh AT cơ bản hay sử dụng

     Các lệnh chung

           Mô tả : Kiểm tra đáp ứng của Module Sim5320E, nếu trả về OK thì Module hoạt động

           Mô tả : Chế độ echo là chế độ phản hồi dữ liệu truyền đến của module Sim5320E,

            x = 1 bật chế độ echo , x = 0 tắt chế độ echo (bạn nên tắt chế độ này khi giao tiếp với vi điều khiển)

           Mô tả : cài đặt tốc độ giao tiếp dữ liệu với Module Sim5320E, chỉ cài được các tốc độ sau

           baud rate :    0  (auto), 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

          Mô tả : lưu lại các lệnh đã cài đặt

     Các lệnh điều khiển cuộc gọi

          Mô tả : Hiển thị thông tin cuộc gọi đến

           Mô tả : Lệnh thực hiện cuộc gọi

          Mô tả : Lệnh thực hiện kết thúc cuộc gọi , hoặc cúp máy khi có cuộc gọi đến

          Mô tả : Lệnh thực hiện chấp nhận khi có cuộc gọi đến

      Các lệnh điều khiển tin nhắn

          Mô tả : Lệnh đưa SMS về chế độ Text , phải có lệnh này mới gửi nhận tin nhắn dạng Text

            Đợi đến khi có ký tự ‘>’ được gửi về thì đánh nối dung tin nhắn            

           Gửi mã Ctrl+Z  hay  0x1A để kết thúc nội dung và gửi tin nhắn

          Mô tả : Lệnh gửi tin nhắn

          x là địa chỉ tin nhắn cần đọc 

          Mô tả : Đọc một nhắn vừa gửi đến, lệnh được trả về nội dung tin nhắn, thông tin người gửi, thời gian gửi

          Mô tả : Xóa toàn bộ tin nhắn trong các hộp thư

          Mô tả :Hiển thị nội dung tin nhắn ngay khi có tin nhắn đến

      Lệnh điều khiển GPS

          Trả lời       OK<CR><LF>

          Mô tả : Lệnh điều khiển bật tắt chức năng GPS, x = 1 bật GPS, x = 0 tắt GPS

         Trả lời        +CGPSINFO:[Thông tin GPS: thời gian, tọa độ, vận tốc….]<CR><LF>

         Mô tả: Lệnh yêu cầu báo cáo thông tin GPS: thời gian, tọa độ, vận tốc…

 

      Lệnh điều khiển, kết nối Serve - lúc này Module Sim5320E sẽ đóng vai trò là Client

          Trả lời       OK<CR><LF>

          Mô tả : Cài đặt APN

          Trả lời       OK<CR><LF>

          Mô tả : Cài đặt PDP

          Trả lời       OK<CR><LF>

          Mô tả : Cài đặt TCP/IP dùng chế độ lệnh

          Trả lời       OK<CR><LF>

          Mô tả : Open network

          Trả lời       OK<CR><LF>

                             +CIPOPEN: 0,0<CR><LF>

          Mô tả : Kết nối với Serve: chế độ TCP, địa chỉ Serve, Cổng

          Gửi lệnh báo dữ liệu truyền đi, dữ liệu có độ dài bằng 5

          Đợi khi nào có ký tự ">" trả về

          Gửi dữ liệu tương ứng có độ dài 5 byte

                             Hello

          Trả lời       OK<CR><LF>

                             +CIPSEND: 0,5,5<CR><LF>

          Mô tả : Gửi dữ liệu về Serve

          Trả lời       OK<CR><LF>

          Mô tả : Close Socket

Chú ý: sau mỗi lệnh các bạn thường thấy <CR><LF>  thực chất nó là hai mã điều khiển  <CR>  tương ứng 0x0D(hexa) ,<LF>  tương ứng 0x0A(hexa). Nếu các bạn test trên máy tính sau mỗi lệnh các bạn chỉ cần ấn phím Enter

Phần mềm giao tiếp máy tính bạn down tại đây

Video hướng dẫn

 

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: