Học MicroPython - Bài 3: Lập trình với LED Button trên ESP8266 và MicroPython

Hướng dẫn này giúp các bạn hiểu cách điều  khiển các chân GPIO của ESP8266 dưới dạng Digital Inputs và  Digital Outputs bằng việc sử dụng ngôn ngữ lập trình MicroPython.

Để chỉ cho bạn cách sử dụng chân Digital Inputs và  Digital Outputs, ad sẽ xây dựng một ví dụ đơn giản với nút bấm và đèn LED. Chúng tôi sẽ đọc trạng thái của nút bấm và sáng đèn LED tương ứng như minh họa trong hình sau.

Để thực hiện được hướng dẫn này bạn cần cài đặt Firmware cho Esp8266 của mình trong hướng dẫn này sử dụng công cụ uPyCraft để viết code và nạp cho board ESP8266 (Các bạn có thể xem lại hướng dẫn cài đặt ở bài 1)


Giới thiệu:

                        

 

Sơ đồ nối dây:

                       

 

Code mẫu:

from machine import Pin

from time import sleepled = Pin(5, Pin.OUT)

button = Pin(4, Pin.IN)while True:

  led.value(button.value())

  print(button.value())

  sleep(0.1)

 

 

 

 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: