Học MicroPython - Bài 5: Xác định độ đục chất lỏng bằng ESP8266 và MicroPython

 Hướng dẫn này chỉ các bạn cách sử dụng cảm biến đo độ đục chất lỏng – đo giá trị analog đưa về. Truyền dữ liệu đo được lên máy tính với ESP8266 sử dụng ngôn ngữ lập trình MicroPython.

 

Chuẩn bị phần cứng

 1. Bo mạch ESP8266(link)
 2. Cảm biến đo độ đục chất lỏng(link)

GIỚI THIỆU

 Độ đục là một trong những tiêu chí dùng để kiểm tra chất lượng nước, nó thể hiện bằng lượng hạt tồn tại trong nước, lượng hạt càng tăng thì mức độ đục của nước càng tăng.

 Vì thế kiểm tra độ đục của nước là cần thiết.

 Tác động : Cảm biến đo độ đục chất lỏng giúp chúng ta có thể đo mức độ đục của chất lỏng.

Đo độ đục : Cảm biến đo độ đục chất lỏng hoạt động dựa vào nguyên lý quang học, nó có thể phát hiện các hạt lơ lửng trong nước.

Đơn vị đo lường được gọi là Đơn vị đo độ đục  (NTU) , có nhiều biến thể. Sự tán xạ ánh sáng càng lớn thì độ đục càng cao. Giá trị độ đục thấp cho thấy độ trong của nước cao; giá trị cao cho thấy độ trong của nước thấp.


ỨNG DỤNG

 Cảm biến đo độ đục chất lỏng được ứng dụng trong bài toán như


THÔNG SỐ KĨ THUẬT


TỔNG QUAN

  Sơ đồ kết nối


Chân dữ liệu đầu ra "D" có thể chọn là chân ra kiểu "Digital" hoặc "Analog" thông qua công tắc gạt trên cảm biến

Đầu ra tín hiệu Analog, giá trị điện áp giảm khi độ đục càng tăng.

Các bạn vui lòng kiểm tra lại cáp kết nối của đầu dò, nếu bạn cắm nhầm bên sẽ không hoạt động.

Đồ thi biểu diễn mối quan hệ giữa độ đục và điện áp

Nếu bạn không nhận được giá trị chính xác, cần phải hiệu chuẩn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách xoay chiết áp nhỏ bên trong cảm biến độ đục.

Code Demo

                
from machine import Pin, ADC
from time import sleep

adc = ADC(0)


while True :
  value = adc.read()
  Voltage = value * 3.87 / 1024.0
  print("V =",Voltage)
  NTU =-1120.4 * Voltage*Voltage + 5742.3*Voltage - 4352.9
  print("NTU =",NTU,"mg/L")
  sleep(2)
  

 

Video 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: