Hướng dẫn sử dụng module Sim800A Phần 1

Với các bạn lập trình nhúng, Sim900/900A đã trở lên rất quen thuộc, tuy nhiên hai phiên bản này nhà sản xuất đã dừng hỗ trợ (lượng hàng ít và giá thành cao).

Sim800A là một dải pháp phù hợp thay thế: với cấu hình phần cứng, tập lệnh gần như tương đương bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm quen và sử dụng Sim800A.

 

Nội dung bài viết

Phần 1: Kết nối phần cứng Module Sim800A

Phần 2: Tìm hiểu qua một số lệnh cơ bản Sim800A

Phần 3: Dùng máy tính để giao tiếp

 

Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn tải tài liệu liên quan đến Sim800A

Tài liệu Sim800A tải tại đây.

 

Phần 1: Kết nối phần cứng Module Sim800A

Chuẩn bị

1 Module Sim800A

http://mlab.vn/2007889-module-sim800a.html

1 Module USB To TTL PL2303

http://mlab.vn/585225-module-usb-to-uart-pl2303-ta.html

1 Nguồn 12V

http://mlab.vn/1272384-adapter-dc-12v-1a.html

Sơ đồ kết nối

Phần 2: Tìm hiểu qua một số lệnh cơ bản Sim800A

1.Lệnh chung

Lệnh:      AT<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Kiểm tra đáp ứng , nếu trả về OK thì Module hoạt động

 

Lệnh:      ATE[x]<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Chế độ echo là chế độ phản hồi dữ liệu truyền đến.

x = 1 bật chế độ echo , x = 0 tắt chế độ echo (bạn nên tắt chế độ này)

 

Lệnh:      AT+IPR=[baud rate]<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : cài đặt tốc độ giao tiếp dữ liệu với module Sim800A, chỉ cài được các tốc độ sau

baud rate :    0  (auto), 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

 

2.Lệnh điều khiển cuộc gọi

Lệnh:      ATD[Số_điện_thoại];<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Lệnh thực hiện cuộc gọi

 

Lệnh:      ATH<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Lệnh thực hiện kết thúc cuộc gọi , hoặc cúp máy khi có cuộc gọi đến

 

Lệnh:      ATA<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Lệnh thực hiện chấp nhận khi có cuộc gọi đến

Chú ý: khi nhân được cuộc gọi đến thì Module Sim 900A sẽ phản hồi về như sau

    RING

    RING

Nếu muốn hiển thị thông tin người gọi đến các bạn thực hiên thêm lệnh sau

Lệnh:      AT+CLIP=1<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

 

3.Lệnh điều khiển tin nhắn

Lệnh:      AT+CMGF=1<CR><LF>

Trả lời:   OK<CR><LF>

Mô tả : Lệnh đưa SMS về chế độ Text , phải có lệnh này mới gửi nhận tin nhắn dạng Text

 

Cấu trúc gửi tin nhắn

Lệnh:      AT+CMGS=”Số_điện _thoại”<CR><LF>

Đợi đến khi có ký tự ‘>’ được gửi về

Gửi nội dụng tin nhắn : “This is a test”

Gửi mã Ctrl+Z  hay  0x1A để kết thúc nội dung và gửi tin nhắn

Trả lời :  OK<CR><LF>

 

Lệnh:      AT+CMGR=1<CR><LF>

Mô tả : Đọc một nhắn vừa gửi đến, lệnh được trả về nội dung tin nhắn, thông tin người gửi, thời gian gửi

Chú ý: Nếu Module Sim 900A nhận được một tin nhắn bất kỳ, thì nó gửi về cụm “+CMTI” để thông báo

Trong trường hợp bạn muốn hiển thị trực tiếp nội dung tin nhắn(không lưu vào bộ nhớ của sim) bạn gửi lệnh sau

AT+CNMI=2,2<CR><LF>

Chú ý: sau mỗi lệnh các bạn thường thấy <CR><LF>  thực chất nó là hai mã điều khiển

<CR>  tương ứng 0x0D(hexa)

<LF>  tương ứng 0x0A(hexa)  

Khi các bạn test trên máy tính sau mỗi lệnh các bạn chỉ cần ấn phím Enter

Ví dụ  : gõ AT rồi ấn Enter

 

Phần 3: Dùng máy tính để giao tiếp

Video hướng dẫn 

Hướng dẫn sử dụng module Sim800A Phần 3 Bluetooth
 
Hướng dẫn lập trình Module Sim800A và Arduino
 

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: