Hướng dẫn sử dụng Module cảm biến mức chất lỏng

      

Ứng dụng:
- Dạy kỹ thuật đo và điều khiển mức chất lỏng trong bồn chứa.
- Báo mức nước.
 
Tổng quan: Điện áp đầu ra tăng khi ngâm sâu các moudule.
Thông số: - Độ sâu phát hiện : 48mm.
- Điện áp vào: 2V-5V (ADC).
- Kích thước : 19mm*63m.
Chân
1. AOUT: analog output.
2. VCC : 2V – 5V.
3. GND.
Cách nối chân  với 1 số vi điều khiển:
Moudule VĐK-STM32_MUC 
          
Moudule ARDUINO
Bảng điện áp đầu ra tương ứng với từng mức nước:
 
Ứng dụng minh họa: Thiết bị cảm nhận chất lỏng và báo hiệu lên LCD.
Chuẩn bị phần cứng
- 1 Arduino Uno R3.
- 1 LCD 1206 Keypad Shield.
- 1 Module cảm biến phát hiện chất lỏng.
- Dây kết nối.
Bạn có thể  xem hình sau đây
 
- Cắm dây USB 5V vào Arduino. Như vậy ta đã chuẩn bị xong phần cứng.
Phần lập trình , các bạn mở Arduino IDE lên và copy đoạn code dưới vào.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);        // Cau hinh chan  LCD
int water_ain=A1;                                  // Aout noi A1
int ad_value=0;                                     // bien luu gia tri Adc
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);                                       // Khai bao LCD 16x2
}
void loop()
{
  ad_value=analogRead(water_ain);     // Doc gia tri adc
  if(ad_value>200)                                    // so sanh gia tri adc vs nguong 
  {
    Serial.println("High water level");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Co chat long");                        //  hien thi co chat long
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(ad_value);
  }
  else
  {
    Serial.println("Low water level");
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Khong co chat long");                 //hien thi khong co chat long
  }
  delay(500);
  Serial.println(ad_value);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("               ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("               ");
}
Bạn có thế tham khảo mua linh kiện Tại đây

Viết đánh giá

Họ và tên:


Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML!

Bình chọn: Dở            Hay

Nhập mã bảo vệ: