NVIDIA

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Bộ sản phẩm JetsonNano cơ bản
BỘ SẢN PHẨM JETSON NANO CƠ BẢN GỒM NHỮNG SẢN PHẨM SAU : + 1 NVIDIA Jetson Nano..
5,172,000 vnđ 4,860,000 vnđ
NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit, Deploy AI-Powered Autonomous Machines at Scale
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn ..
24,000,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit, Get Hands-on with AI and Robotics
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
2,000,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, upgrade 2-lanes CSI
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
3,200,000 vnđ 2,888,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, Small AI Computer
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ ..
3,200,000 vnđ 2,950,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Module, Small AI SOM, with 16GB EMMC
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
4,886,000 vnđ
NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit, AI Supercomputer-on-a-module
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
14,886,000 vnđ
NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
14,886,000 vnđ
NVIDIA Jetson Xavier NX, Small AI Supercomputer for Edge Computing, with 16GB EMMC
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
16,486,000 vnđ