NVIDIA

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Bộ sản phẩm JetsonNano cơ bản
BỘ SẢN PHẨM JETSON NANO CƠ BẢN GỒM NHỮNG SẢN PHẨM SAU : + 1 NVIDIA Jetson Nano Dev ..
5,276,000 vnđ 5,032,000 vnđ
NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit, Deploy AI-Powered Autonomous Machines at Scale
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn ..
24,000,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit, Get Hands-on with AI and Robotics
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
2,000,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, upgrade 2-lanes CSI
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
3,300,000 vnđ 3,200,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, Small AI Computer
Để tiếp tục tinh thần đồng hành sau mùa dịch cùng khách hàng phát triển kinh doanh, sản xuất..
3,200,000 vnđ 2,950,000 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Module, Small AI SOM, with 16GB EMMC
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
4,886,000 vnđ
NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit, AI Supercomputer-on-a-module
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
14,886,000 vnđ
NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
14,886,000 vnđ
NVIDIA Jetson Xavier NX, Small AI Supercomputer for Edge Computing, with 16GB EMMC
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
16,486,000 vnđ