NVIDIA

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Bộ sản phẩm JetsonNano cơ bản
BỘ SẢN PHẨM JETSON NANO CƠ BẢN GỒM NHỮNG SẢN PHẨM SAU : + 1 NVIDIA Jetson Nano..
0 vnđ
Combo Jetson Xavier NX Module giải pháp thay thế cho NVIDIA Jetson Xavier NX Development Kit
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn ..
18,912,000 vnđ 18,900,000 vnđ
Jetson Nano Dev Kit tích hợp 16GB eMMC phiên bản thay thế cho NVIDIA Jetson Nano B01 Kit
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn ..
6,952,000 vnđ 6,488,000 vnđ
NVIDIA Jetson AGX Orin Developer Kit
NVIDIA Jetson AGX Orin Charts New Path for Edge AI and Robotics The NVIDIA Je..
59,800,000 vnđ
NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit, Deploy AI-Powered Autonomous Machines at Scale
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn ..
0 vnđ
NVIDIA Jetson Nano 2GB Developer Kit, Get Hands-on with AI and Robotics
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
0 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit B01, upgrade 2-lanes CSI
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
0 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, Small AI Computer
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ ..
0 vnđ
NVIDIA Jetson Nano Module, Small AI SOM, with 16GB EMMC
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
4,886,000 vnđ 4,586,000 vnđ
NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit, AI Supercomputer-on-a-module
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
0 vnđ
NVIDIA Jetson Xavier NX Developer Kit
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
0 vnđ
NVIDIA Jetson Xavier NX Module, World's Smallest AI Supercomputer
Hỗ trợ mua hàng : 02436.231.170 or 0984.058.846 Tư vấn kỹ thuật..
16,486,000 vnđ