Danh mục sản phẩm

Tụ Nhôm

Tụ nhôm 

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Tụ nhôm 100uF/25V (Bán 10 cái/ 1 đơn vị)

    ..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 100uF/35V (Bán 10 cái/ 1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:20,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 10uF/16V (Bán 10 cái/ 1 đon vị)

Tụ nhôm 10uF/16V  ..

Giá bán lẻ:12,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 220uF/16V (Bán 10 cái/ 1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:18,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 220uF/35V (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 330uF/25V (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:25,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 330uF/35V (bán 10 cái/ 1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:30,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 4.7uF/35V (Bán 10 cái/ 1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:10,000 vnđ
Số lượng :
Tụ nhôm 470uF/16V

..

Giá bán lẻ:2,500 vnđ
Số lượng :