Đế IC

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Đế IC 14

..

Giá bán lẻ:1,000 vnđ
Số lượng :
Đế IC 16

..

Giá bán lẻ:1,000 vnđ
Số lượng :
Đế IC 20

..

Giá bán lẻ:1,500 vnđ
Số lượng :
Đế IC 20 (loại lỗ tròn)

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Đế IC 28

..

Giá bán lẻ:1,500 vnđ
Số lượng :
Đế IC 40

..

Giá bán lẻ:2,000 vnđ
Số lượng :
Đế IC 40 (loại lỗ tròn)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Đế IC 8

..

Giá bán lẻ:500 vnđ
Số lượng :