element14

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
BeagleBone Black - Rev C
  Giới thiệu chung + BeagleBone Black is a low-cost..
1,700,000 vnđ
Raspberry Pi Sense HAT
CÁC BẠN ĐẶT HÀNG SẢN PHẨM tại pivietnam.com.vn ⇒ (LINK HERE) CHÚ Ý : Từ 2019 M..
910,000 vnđ
Raspberry Pi Camera V2
   Raspberry Pi HD Camera Board V2          Raspbe..
650,000 vnđ
Raspberry Pi NoIR Camera V2
  Raspberry Pi NoIR Camera V2 Raspberry Pi NoIR Camera V2 kết nối với bất kỳ..
650,000 vnđ