Dallas

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Cảm biến nhiệt độ DS18B20 - TO92
Datasheet Nguyên tắc của Cảm biến đo nhiệt độ DS18b20 là sử dụng chuẩn giao tiế..
25,000 vnđ
DS1307
Datasheets DS1307 Product Photos 8-DIP ..
40,000 vnđ