Texas Instruments

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
TM4C123GH6PZI
Datasheets TM4C123GH6PZ     ..
130,000 vnđ
UA7805CKCS
Datasheets UA7800 Series Product Photos TO-2..
7,000 vnđ
 DRV8843PWPR
Datasheets DRV8843 Product Photos PWP-28-TSS..
55,000 vnđ
 LM2902DR
Datasheets LM124/224/324/2902 Datasheet Product Photos..
5,000 vnđ
 LM2904DR
Datasheets LM158(A), 258(A), 358(A), 2904(V) Product P..
4,500 vnđ
 LM324DR
Datasheets LM124/224/324/2902 Datasheet Product Photos..
4,000 vnđ
 LM358P
Datasheets LM158,258,358(A),2904(V) Datasheet Product ..
4,000 vnđ
 LM3S1968-IQC50-A2
Datasheets Quickstart Code Red Technologies LM3S1968 Data Sheet ..
130,000 vnđ
 LM3S2965-IQC50-A2
Datasheets LM3S2965 Eval Brd User Manual LM3S2965 Eval Kit README F..
140,000 vnđ
 MAX3221CPWR
Datasheets MAX3221 Product Photos 16-TSSOP ..
25,000 vnđ
 MAX3221IPWR
Datasheets MAX3221 Product Photos 16-TSSOP ..
28,000 vnđ
 MAX3232EIPWR
Datasheets MAX3232E Datasheet Product Photos ..
30,000 vnđ
 MSP430G2121IN14
Datasheets MSP430G2x21,31 Datasheet MSP430x2xx User Guide ..
18,000 vnđ
 MSP430G2452IPW20R
Datasheets MSP430G2x12,x52 Datasheet Product Photos ..
22,000 vnđ
 OPA2350PA
Datasheets OPA350, 2350, 4350 Product Photos ..
55,000 vnđ