Danh mục sản phẩm

Điện trở cắm 1/4W ±%1

Điện trở cắm 1/4W ±%1

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Trở 100K 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 100R 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 10K 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 10R 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 120R 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 12K 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 15K 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 1K 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 1K2 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 1K8 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 1M 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 220K 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 220R 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 22K 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Trở 22R 1/4W 1%

Bán theo túi 50 pcs (1 Túi: 3000 vnd) ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :