Danh mục sản phẩm

Điện Trở

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
 Biến trở 100K (3362P-104)

Datasheets 3362 Series     Resistance (Ohms) 100k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns Single Adjustment Type To..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
120R 1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
1K ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
2.2K ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
22R ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
2K ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
3.3K±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
470R ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
47K±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
5.6K±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 100K (3296W-104)

    Resistance (Ohms) 100k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns 25 Adjustment Type Top Adjustment Resistive Material ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 100K - EVM3ESX50B15

    ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 10K

..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 10K (3296W-103)

    Resistance (Ohms) 10k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns 25 Adjustment Type Top Adjustment Resistive Material ..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :
Biến trở 10K (3362P-103)

Datasheets 3362 Series     Resistance (Ohms) 10k Power (Watts) 0.5W, 1/2W Tolerance ±10% Temperature Coefficient ±100ppm/°C Number of Turns Single Adjustment Type Top..

Giá bán lẻ:3,000 vnđ
Số lượng :