Danh mục sản phẩm

Điện trở 0805 ±%5

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Trở 0805 0R ±5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100K ±%5 (bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100R ±5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100R ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 10K ±%5(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 10K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 10M ±5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 10R ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 12K ±%5 (bán 100 cái/1 đơn vị)

Bán theo gói 100pcs ..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 12K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 180R ±5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 180R ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 1K ±%5 (bán 100 cái/1 đơn vị)

Bán theo gói 100 con ..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 1K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :