Điện trở 0805 ±%1

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Trở 0805 0R ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 0R ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 1.5K ±1%(Bán 100 cái/1 đơn vị)

Bán theo gói 100 pcs ..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100K ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100K ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 10K ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 10K ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 1K ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 1K ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 20K ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 20K ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 2K2 ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 2K2 ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 3K ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:6,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 47K ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :