Danh mục sản phẩm

Điện trở 0805 ±%1

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
120R 1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
1K ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
2.2K ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
22R ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
2K ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
3.3K±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
470R ±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
47K±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
5.6K±1% SMD-0805 Resistor

- Kiểu chân: SMD0805(2);  - Hãng SX: Walsin; Bán theo gói 100pcs. ..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 0R ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 0R ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 1.5K ±1%(Bán 100 cái/1 đơn vị)

Bán theo gói 100 pcs ..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100K ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 100K ±1%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:300,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0805 10K ±1%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:8,000 vnđ
Số lượng :