Danh mục sản phẩm

Điện trở 0603 ±%5

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
Trở 0603 0R ±5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 100K ±5%(bán theo cuộn)

  5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 100R ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 10K ± 5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 10K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 10R ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 120K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 120R ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 12K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 15K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 180R ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 18K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 1K ± 5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 1K ±5%(bán theo cuộn)

5000 cái / 1 cuộn ..

Giá bán lẻ:200,000 vnđ
Số lượng :
Trở 0603 1K2 ±5%(bán 100 cái/1 đơn vị)

..

Giá bán lẻ:5,000 vnđ
Số lượng :