Cảm biến dòng điện

Hiển thị: Danh sách
Liệt kê:
Sắp xếp:
ACS712ELCTR-20B-T (cảm biến dòng 20A)

Datasheet ..

Giá bán lẻ:80,000 vnđ
Số lượng :